Kreće naplata SMS servis Bus Plusa – BOJKOT!!!

Naime, objavljeno je da Bus Plus počinje od DANAS da naplaćuje putem SMS-a izvršene upite o pristizanju vozila u određenu stanicu. Dakle, Bus Plus je procenio da će ovim putem da izmuze velike novce od građana i posetilaca Beograda. Besplatan „pilot program“ je trajao 6 meseci. Jasno je zašto je „usluga“ bila besplatna, da bi oni izvršili „eskperiment“ o isplativosti ove vrste sistema naplate „dodatnih usluga“.

Cena? Ma, prava sitnica.

  1. Za imaoce brojeva kod Telekoma i Vipa 2,5 din. + PDV (18%) = 2,95 dinara po upitu.
  2. Za vlasnike Telenor brojeva to je 3 din. + PDV (18%) = 3,54 dinara po upitu.

Usled povećanja PDV-a na 20% od 1. oktobra troškovi za korisnike će biti veći, tj. kod Telekoma i Vipa 3 dinara a kod Telenora 3,6 dinara po jednom izvršenom upitu.

Uzmimo u obzir da ne znamo raspodelu i broj korisnika po mobilnim operatorima preko kojih se upit obavlja, pa ćemo artimetičkom sredinom (grubo) da odredimo prosečan dnevni priliv novca za targetiranih 800.000 upita koje Bus Plus planira da ubira po ovom osnovu. Napominjemo da je velika verovatnoća da će dobijeni iznosi biti niži od iznosa koje bi dobili da imamo podatke za izračunavanje geometrijske sredine. Orijentaciono to bi bilo:

[1] Trenutna prosečna cena poruke (2,95+3,54) / 2 = 3,25 dinara

[2] Ukupan dnevni broj upita = 800.000

[3] = [1] x [2] = 3,25 dinara x 800.000 = 2.600.000,00 dinara dnevno

Za prosečnih mesečnih 30 dana = 2.600.000 x 30 = 78.000.000,00 dinara mesečno

Za 365 dana = 2.600.000,00 x 365 = 949.000.000,00 dinara godišnje

Uzmimo da će do kraja godine na godišnjem nivou prosečan kurs evra biti 116 dinara, tako dolazimo do računice da Bus Plus po ovom osnovu inkasira:

  • dnevno – € 22.413,00
  • mesečno – € 672.413,00
  • godišnje – € 8.181.034,00

USLUGA TREBA DA BUDE BESPLATNA ZA KORISNIKE BUS PLUSA!

To znači da na svim stanicama treba da stoje displeji na kojima se očitava trenutno stanje predmetnih linija koje tu saobraćaju.

Poštovani sugrađani, bojkotujte SMS uslugu Bus Plusa!

Osim činjenice da će se od vaših upita sliti brdo novca Bus Plusu, jer kao što smo predstavili iako pojedinačno za upit to i nije baš mnogo, uključivanjem velikih brojeva dolazimo i do velikih novčanih priliva. A pri tom, Bus Plus je dao izjavu o ograničenju odgovornosti, jer vam oni ne garantuju ništa, osim što vam garantovano uzimaju novac, citiramo:

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Podaci koje pruža servis za procenu nailaska vozila na stanicu, odnosno udaljenosti vozila od iste, predstavljaju indikativne informacije zasnovane na poslednjem dobijenom statusu vozila u okviru Integrisanog tarifnog sistema javnog prevoza u Beogradu (ITS1 i ITS2) i odgovarajućoj opremi. Pored toga što su preduzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja celokupnog sistema za informisanje putnika. Stoga pružalac usluge ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao pretrpeti zbog informacija dobijenih putem ovog servisa.“

P. S. Osim svega navedenog, šta se koga tiče na kojoj stanici se vi trenutno nalazite. Zar i tu informaciju o svom kretanju koju „dobrovoljno“ pružate na izvol’te treba da platite?!