Reči, zvuci, oblici: Iskrena pesma

Uviđam polako ono što je možda ranije trebalo biti viđeno. Međutim druge brige odvukoše pažnju sa neta. Uviđam polako, i svašta nešto, i dajem sebi pravo, pa makar grešila malo, da objavim ovo što …

Source: Iskrena pesma