TREMA

Muškarac trči za ženom na ulici.

Zaustavlja joj vojnički hod glasom, „Malopre sam vas posmatrao u Atrijumu“.

„Mislite u kafiću“, on pomno klima glavom, „nisam znala naziv“, dodaje.

„Znate, tu sam, u kraju, nemojte ništa pogrešno da shvatite…“

Žena ga netremice posmatra.

„Imam ženu. Imam sina.“

Žena ga netremice posmatra i progovara: „Iiiiiiiii?“

Muškarac je netremice posmatra.

Muškarac je netremice posmatra.

Muškarac je netremice posmatra.

Žena odlazi svojim putem.

Muškarac je netremice posmatra.

©


Čkepi pakenao

Neke se pičke rađaju naopake.
Do oca li je?
Do majke li je?
Kali Yuga je.
Osećam po koži
Disanje beščasnika
Ribarenje duša
Burgijanje pretkomora
Bušenje komora
Sodoma i Gomora
Pretvori je u „stub soli“.
Zaustavi je.
Skloni mi je s puta.
Skloni mi svaku pizdu s puta, jer
Sve ću da ih rastrgnem
Da sastaviti ih ni Merlin ne može.
U klopku klopci klopka.
Preskačem.
Ne pratim.
Neke se pičke rađaju naopake.