K

Kapitalizam — poredak u kome vladaju „suze, krv i znoj“; najpravičniji za imaoce kapitala; za plebs znači doživotno tiho umiranje u najgorim mukama

Karijeristi — ljudi koji su u službi velikog novca i prestiža i koji su najveći zagađivači planete, jer „oni samo rade svoj posao“ bez ikakve etičke odgovornosti; prodaju i svoje duše i dupe za poziciju, ali i dušu drugih

Klerofašista — politički neistomišljenik

Klijent — budala koju treba „dobro“ izmusti

Konkurentno tržište — tržište gde imaoci velikog kapitala udružuju svoje finansijske snage da bi izrabljivali stotine hiljada radnika za male pare pod radnim uslovima jednakim onim u koncentracionim logorima, da bi proizvedenu robu i usluge prodavali tim istim ljudima po drastično većim cenama

Korekcija cena — podizanje cena tj. poskupljenje usluga i/ili proizvoda

Korporacije — velike firme gde rade karijeristi koji su neretko spremni da prodaju svoju dušu da bi se popeli korak više u hijerarhijskoj lestvici i očešali se za pokoju beneficiju; takođe, mesta gde se od normalnog čoveka postaje dobro upregnut i relativno dobro plaćen rob, a kad te iscede, šutnu te i zamene te za drugog alavca

Kredit — privremeno ili doživotno ropstvo u zavisnosti od roka njegovog dospeća; takođe i hipoteka na budućnost